Obraz księgowości Ledger

Zaopiekujemy się

Twoją firmą

 • Profesjonalne podejście
 • Doświadczenie
 • Kompleksowa obsługa
 • Ubezpieczenie
Informacje

O naszej firmie

Ważne informacje

Uprawnienia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego:

Uzyskane w 1997r. - nr. 2691/97 Uzyskane w 1998r. - nr.9022/98

Spółka ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

REGON 242820891 NIP 6462926953

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406890.

Kapitał zakładowy 5,000,00 zł

Jak wygląda współpraca z naszą firmą?

Współpraca rozpoczyna się od podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Klientem a naszą Spółką. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w pełnym zakresie Spółka reprezentuje Klienta przed wszystkimi urzędami. W imieniu Klienta Spółka sporządza i składa deklaracje do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi korespondencję z właściwymi urzędami oraz reprezentuje Klienta w trakcie kontroli prowadzonej przez organ do tego uprawniony. Przez cały okres trwania umowy umożliwiamy Klientowi uzyskanie telefonicznych konsultacji księgowych i kadrowych z pracownikami naszej firmy. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie dlatego zachęcamy do kontaktu bezpośredniego

 • Grzegorz Lenda zdjęcie

  Grzegorz Lenda

  Prezes

 • Michał Tarsa zdjęcie

  Michał Tarsa

  Vice prezes

Co możemy Ci zaoferować?

Nasza oferta

 ikona

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych – CIT, PIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrz-unijnego
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Bieżące konsultacje w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 ikona

Obsługa kadrowo - płacowa

 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • Doradzanie w sprawach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych
 • Reprezentowanie Klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi
 ikona

Usługi dodatkowe

 • Pośrednictwo w postępowaniu sądowym – współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
 • Sporządzenie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników
 • Występowanie o wnioski o niezaleganiu ZUS, US
 • Zgłoszenie aktualizujące NIP-3, NIP-2, VAT-R lub NIP-1
 • Występowanie z wnioskami do Ministerstwa finansów o wydanie interpretacji indywidualnych.
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Pisma procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty, windykacyjne
 • Pisma wyjaśniające do US i ZUS
 • Opracowania księgowe do celów sądowych
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych
Informacje

Kontakt

Formularz kontaktowy